Orada mısınız?
Bilgilendirme
Giriş yapılan müşteri merhum durumundadır.
Online İşlemler Giriş Anketi
Güvence Bedeli Bilgilendirme

Bilgi Güncelleme

Aydınlatma Metni:
Müşteri Beyanı:
İletişim İzni:
Açık Rıza Metni:
Aydınlatma Metni
İletişim İzni

1. AMAÇ ve KAPSAM

Tarafinıza bildirmiş olduğum ve/veya daha önce vermiş olduğum ve/veya ileride bilgi güncelleme maksadıyla vereceğim kişisel veri ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve sair ilgili mevzuat uyarınca, Sepaş Enerji tarafından tarafıma verilmekte olan hizmetler kapsamında, tercih etmiş olduğum iletişim kanalı kullanılarak her türlü bilgilendirme, tanıtım, bülten, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine onay verdiğimi; ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimini de kolay ve ücretsiz bir şekilde aynı iletişim kanalıyla verebileceğimi, reddetme hakkımı İYS üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.* Abonelik bilgilerimin doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederim.**

* İşbu onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtlar ise kayıt tarihinden itibaren Sepaş Enerji tarafından, talep edilmesi halinde T.C. Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere, üç yıl süreyle saklanacaktır

* Müşteri, beyan edilen bilgilerin değişmesi durumunda, değişiklik bilgisini Sepaş Enerji’ye bildirmekle yükümlüdür.

Müşteri Beyanı
İşbu bilgi güncelleme servisi üzerinden gerçekleştirmekte olduğum abonelik bilgi güncelleme işlemi amacı ile vermiş olduğum bilgilerin tarafıma ait, doğru ve güncel olduğunu; aksi durumda tüm sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.
Açık Rıza Metni
Sakarya Elektrik Perakende Satış A. Ş. tarafından iletilen aydınlatma metni ile tarafıma, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni imza altına alınmıştır.
İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında istisna hükümleri uyarınca işleniyor olanları hariç olmak kaydıyla;
İstisna hükümlerine girmeyen kişisel verilerim ve özel nitelikli kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan amaç, konu, kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, belirtilen yerlere aktarılmasına, yurt dışında belirtilen yerlere aktarılmasına bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile,

□ Onay Veriyorum   □ Onay Vermiyorum

İSİM SOYİSİM :
T.C. KİMLİK NO :
TARİH :
İMZA :
Uyarı
Tarafınıza sunacağımız kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için Açık Rıza Metni ve İletişim İzni alanlarını işaretleyebilirsiniz.