Orada mısınız?
Bilgilendirme
Giriş yapılan müşteri merhum durumundadır.
Online İşlemler Giriş Anketi
Güvence Bedeli Bilgilendirme

ÜYELİK GİRİŞİ

Aydınlatma Metni
Online İşlemler

Açık Rıza Metni
Sakarya Elektrik Perakende Satış A. Ş. tarafından iletilen aydınlatma metni ile tarafıma, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni imza altına alınmıştır.
İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında istisna hükümleri uyarınca işleniyor olanları hariç olmak kaydıyla;
İstisna hükümlerine girmeyen kişisel verilerim ve özel nitelikli kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan amaç, konu, kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, belirtilen yerlere aktarılmasına, yurt dışında belirtilen yerlere aktarılmasına bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile,

□ Onay Veriyorum   □ Onay Vermiyorum

İSİM SOYİSİM :
T.C. KİMLİK NO :
TARİH :
İMZA :
İletişim izni vererek hizmet kalitemizi arttırmamıza yardımcı olabilirsiniz.
Uyarı
Sepaş Enerji’nin tarafınıza sunacağı fırsatlardan faydalanabilmek için Açık Rıza Metnini onaylamış olmanız gerekmektedir.
KVKK Açık Rıza Metnini okudum, onaylıyorum.
Bilgilendirme
Bu kimlik numarası ile sadece müşteri hizmetleri merkezlerinden işlem yapabilirsiniz.